ЗДО "ІВУШКА" Лиманської сільської ради
Фінансова звітність

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

 

КОДИ

21011999

5124181700

430

 

за I квартал 2019 року

 

Установа


Дошкільний навчальний заклад загального розвитку ясла-садок "Івушка" Лиманської сільської ради Ренійського району Одеської області


за ЄДРПОУ

 

 

 

 
 


Територія                                                                                    Лиманська/С.Лиманське                                                                                                     за КОАТУУ

Організаційно-правова  форма господарювання                    Комунальна організація (установа, заклад)                                                                                                     за КОПФГ

Код  та назва відомчої  класифікації  видатків та кредитування державного бюджету         -

Код  та назва програмної  класифікації видатків та кредитування  державного бюджету         -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 001 - Апарат (секретаріат) місцевої ради

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0111010 - Надання дошкільної освіти

Періодичність: квартальна

Одиниця  виміру:  грн. коп.

 

Показники

КЕКВ

та/або ККК

 

Код рядка

 

Затверджено на звітний рік

 

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

2259938,00

634260,00

-

553593,91

553593,91

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

2259938,00

-

-

553593,91

553593,91

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

1971680,00

-

-

448272,73

448272,73

-

Оплата праці

2110

040

1616130,00

408000,00

-

367253,92

367253,92

-

Заробітна плата

2111

050

1616130,00

-

-

367253,92

367253,92

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

355550,00

89760,00

-

81018,81

81018,81

-

Використання товарів і послуг

2200

080

288258,00

-

-

105321,18

105321,18

-

 

 
 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

15000,00

-

-

4220,00

4220,00

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

1500,00

1500,00

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

80000,00

19800,00

-

13462,00

13462,00

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

10000,00

-

-

838,47

838,47

-

Видатки на відрядження

2250

130

5000,00

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

176758,00

87700,00

-

86800,71

86800,71

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

11230,00

-

-

2500,00

2500,00

-

Оплата електроенергії

2273

180

165528,00

-

-

84300,71

84300,71

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

27500,00

X

X

X

X

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

 

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Керівник                                                                                                                 Нєгуца ЛІ