ЗДО "ІВУШКА" Лиманської сільської ради
Фізкультурна - оздоровча робота

 

 

 

 

 

 

Фізичне виховання

 

в дитячому садку

 

 Одним із основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоровя дитини.

Фізичне виховання підростаючого покоління є одним із найважливіших напрямів сучасної дошкільної освіти. Воно спрямовується на збереження і зміцнення здоровя дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення із будовою і основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

Пріоритетність фізичного розвитку дітей визначається чинними нормативно-правовими документами дошкільної галузі Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Про охорону дитинства». Цими документами держава гарантує усім дітям дошкільного віку реалізацію прав на охорону життя і здоровя, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу, забезпечення раціонального харчування, сприяє створенню безпечних умов для формування всебічно розвиненої життєво-компетентної особистості в процесі суспільного і родинного виховання тощо.

 

               Основними завданнями з фізичного

 

               виховання дітей є:

 

Режим дня для дітей передбачає їх різноманітну діяльність протягом усього

дня. При цьому вихователі враховують інтереси, потреби, вік, стан здоров′я

дитини, пору року.

Особливу увагу в режимі дня ми приділяємо проведенню гартування,

 

що сприяє зміцненню здоров′я