ЗДО "ІВУШКА" Лиманської сільської ради
Навчальний процес

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 н.р. від 13.06.2017 р. №1/9-322», а також  Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та програми для старших дошкільників «Впевнений старт»(нова редакція), виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи  у 2018-2019 н.р., ураховуючи досягнення й перспективи розвитку,  педагогічний колектив визначає основні завдання на 2018 – 2019 навчальний рік.           

 

Пріоритетні завдання на 2018/2019 навчальний рік

 

1. Розвиток  мовлення  дитини засобами  театралізованої  діяльності.

2.Формувати основи здорового способу життя дошкільників шляхом впровадження сучасних здоров'язбережувальних технологій.

      

3. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами художньо-продуктивної діяльності. Формування готовності до естетичного сприймання  різних видів мистецтва: театрального, музичного,літературного, образотворчого,іх особливостей,призначення, традицій.

4. Забезпечити наступність у роботі закладу та початкової  коли в умовах використання основних засад концепції «Нова українська школа»

 

Проблемна тема: Формування, збереження й зміцнення здоров’я дітей – майбутніх громадян України та виховання патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника»

        ШЛЯХИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ЗАВДАНЬ:

·        Використання інноваційних технологій;

·        Взаємодія з батьками;

·        Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;

·        Блочно-тематичне планування освітнього процесу;

·        Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти.

                 НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2019 р.

Мета:

Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ДНЗ і батьків вихованців.

Завдання:

Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного закладу  шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.

Продовжувати здійснювати мовленнєвий розвиток дітей засобами театралізованої діяльності дітей.

Продовжувати організовувати самостійну художню діяльность дітей, як засіб розвитку творчих здібностей.

 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

·        Оптимізації рухового режиму.                                                                         ·        Розширення та поповнення розвивального середовища ДНЗ відповідно до вимог безпеки.

·        Використання ігор з піском та водою.

·        Самостійна ігрова та художня діяльність дітей.

·        Просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей.

 

Молодша і середня групи працюють згідно Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), за освітньою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» ( нова редакція) (науковий керівник О.Л.Кононко),старша група і  группа короткотривалого перебування  – за освітньою програмою розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевненний старт»( за загальною науковою редакцією Т.О.Піроженко)