ЗДО "ІВУШКА" Лиманської сільської ради
Навчальний процес

                                         2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021  навчальному році буде здійснюватися відповідно до Законів України "Про освіту»,«Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 "Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно- правових актів.

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюватиметься за комплексними і парціальними програмами та іншими видами навчальних видань, рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України,зокрема:

 

Комплексні освітні програми:

- Програма розвитку дитини молодшого, середнього та старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (ПіроженкоТ.О., Гавріш Н.В.,Панасюк Т.В.);

- Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі» (нова редакція 2019 року (наук. кер. Кононко О.Л.).                                                                                       

  Парціальними освітніми програмами:

 

1.Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з » LEGO/ Близнюк В.Ю., Борук О.П., Гонгало В.Л., та інші.

2.Програма з міжкультурної і громадської освіти дітей дошкільного віку "Український віночок. Регіон курсу "Культура добросусідства".

3.Програма соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот».

 

 

Пріоритетні  завдання  закладу дошкільної освіти «Івушка»

на 2020 – 2021 навчальний рік

 

Продовжувати роботу над науково-методичною темою:                        

«Формування, збереження й зміцнення здоров’я дітей – майбутніх громадян  України та виховання патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника»

 

1. Продовжувати роботу щодо виховання у дошкільників високої національної 

свідомості,шляхом формування емоційно-ціннісного ставлення до природи рідного краю.

 

2. Продовжувати роботу щодо впровадження нових сучасних форм і методів співпраці с родинами вихованців, які сприятимуть активної батьківської позиції для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку,виховання та навчання дітей дошкільного віку.  

3.Формування  економічної  культури  дошкільників.

 

 

                                        2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році буде здійснюватися відповідно до Законів України "Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 "Про  стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641).

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюватиметься за комплексними і парціальними програмами та іншими видами навчальних видань, рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України,зокрема:

Комплексні освітні програми:

 

- Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі» (нова редакція 2019 року(наук. кер. Кононко О.Л.);                                                                               - Програма розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (ПіроженкоТ.О., Гавріш Н.В.,Панасюк Т.В.)                                                                                     

Парціальними  освітніми  програмами:

 

- «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т.А.);

- Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з » LEGO/ Близнюк В.Ю., Борук О.П., Гонгало В.Л., та інші.

 - Програма з міжкультурної і громадської освіти дітей дошкільного віку "Український віночок. Регіон. Курсу Культура добросусідства"

 

Пріоритетні  завдання  закладу дошкільної освіти «Івушка»

 

 

на 2019 – 2020 навчальний рік

 

 

Продовжувати роботу над науково-методичною темою:

 

«Формування, збереження й зміцнення здоров’я дітей – майбутніх громадян  України та виховання патріотично налаштованої життєво компетентної  творчої особистості дошкільника»

1. Продовжувати роботу щодо  формування у дітей дошкільного віку національно-патріотичної свідомості,почуття любові до родини, до села, до України.

 

2.Розвивати комунікативно-мовленнєву активність дітей дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи.

 

3.Розвивати сучасні аспекти взаємодії ЗДО та сім’ї щодо гармонійного розвитку особистості дошкільника.

 

                                       2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 н.р. від 13.06.2017 р. №1/9-322», а також  Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та програми для старших дошкільників «Впевнений старт»(нова редакція), виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи  у 2018-2019 н.р., ураховуючи досягнення й перспективи розвитку,  педагогічний колектив визначає основні завдання на 2018 – 2019 навчальний рік.       

     

Молодша і середня групи працюють згідно Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), за освітньою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» ( нова редакція) (науковий керівник О.Л.Кононко),старша група і  группа короткотривалого перебування  – за освітньою програмою розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевненний старт»( за загальною науковою редакцією Т.О.Піроженко)

 

 

Пріоритетні завдання на 2018/2019 навчальний рік

 

1. Розвиток  мовлення  дитини засобами  театралізованої  діяльності.

 

2.Формувати основи здорового способу життя дошкільників шляхом впровадження сучасних здоров'язбережувальних технологій.

      

3. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами художньо-продуктивної діяльності. Формування готовності до естетичного сприймання  різних видів мистецтва: театрального, музичного,літературного, образотворчого,іх особливостей,призначення, традицій.

 

4. Забезпечити наступність у роботі закладу та початкової  коли в умовах використання основних засад концепції «Нова українська школа»

 

Проблемна тема: Формування, збереження й зміцнення здоров’я дітей – майбутніх громадян України та виховання патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника»